Find a Programme

Type
Level
Location
Continuous Recruitment

Journey to Social Enterprise

Cape Town

A programme that supports you to cultivate the mindset of a social enterprise and develop business models that both generate income and increase your social impact.

Previous Programme

Tutor Development Programme

Bangor

This programme explores the Academy’s approach to learning through practical, peer-supported activities that will build upon your existing facilitation skills.

Supported by: The Rank Foundation

Rhaglen yn y Gorffennol

Rhaglen Datblygu Tiwtoriaid

Bangor

Bydd y rhaglen hon yn archwilio agwedd yr Academi at ddysgu drwy weithgareddau ymarferol, yn cael ei gefnogi gan gymheiriaid a fydd yn adeiladu ar sgiliau hyrwyddo presennol.

Supported by: The Rank Foundation

Rhaglen yn y Gorffennol

Deall Mentrau Cymdeithasol

Bangor

Bydd y gweithdy hwn o gymorth i chi ddatblygu syniadau i’w gweithredu mewn menter gymdeithasol yn eich ysgol a dangos sut mae'n gallu cefnogi dysgu entrepreneuraidd, cyflogadwyedd ac arweinyddiaeth ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3, yn ogystal â disgyblion Bagloriaeth Cymru.

Supported by: The Rank Foundation

Previous Programme

Understanding Social Enterprise for Schools

Bangor

This workshop will help you develop ideas for implementing social enterprise in your school to support entrepreneurial, employability, and leadership learning for Key Stage 2 and 3, as well as Welsh Baccalaureate pupils.

Supported by: The Rank Foundation

Rhaglen yn y Gorffennol

Mentrau Cymdeithasol yn y Sector Gwirfoddol

Bangor

Rhaglen undydd ymarferol a diddorol yw Mentrau Cymdeithasol i’r Sector Gwirfoddol sy’n dod â rheolwyr ac aelodau byrddau o’r sector gwirfoddol ynghyd o bob rhan o ogledd Cymru i drafod y materion hyn.

Supported by: The Rank Foundation

Rhaglen yn y Gorffennol

Mesur Effeithiau Cymdeithasol

Bangor

Bydd y gweithdy undydd hwn yn rhoi trosolwg o’r ddwy brif fframwaith ar gyfer mesur effeithiau cymdeithasol a bydd yn eich galluogi i ddewis y dull sydd fwyaf addas ar gyfer eich sefydliad chi a’i waith.Byddwch yn gadael gydag amrywiaeth o offer a thechnegau ymarferol i’w defnyddio yn eich sefydliad.

Supported by: The Rank Foundation

Previous Programme

Social Enterprise for Local Authorities

Llandudno Junction

Social Enterprise for Local Authorities is a practical and engaging one day programme that will bring together staff and leaders from local authorities across North Wales to explore these issues.

Supported by: The Rank Foundation

Rhaglen yn y Gorffennol

Mentrau Cymdeithasol i Awdurdodau Lleol

Llandudno Junction

Mae Mentrau Cymdeithasol i Awdurdodau Lleol yn rhaglen undydd ymarferol a diddorol a ddaw â staff ac arweinwyr ynghyd o awdurdodau lleol ledled gogledd Cymru i drafod hyn.

Supported by: The Rank Foundation

Previous Programme

SEA Pakistan Launch

Karachi

This programme will connect facilitators and community-based stakeholders at the launch of Social Enterprise Academy Pakistan.

Previous Programme

Introducing Social Enterprise

Kuala Lumpur

This half-day programme is an opportunity to explore concepts and experiences of social enterprise and how Malaysia could benefit from this model and movement.

June 2017 - June 2018

Building Capacity for Social Enterprise in the Cairngorms Park

Various Locations - Northern Scotland

These fully funded learning programmes will support your understanding of how social enterprise can strengthen your community. This programme is delivered in partnership with the Cairngorms Local Action Group.

Supported by: LEADER LAG

Previous Programme

Measuring Social Impact

Kuala Lumpur

This programme provides an overview of different frameworks to measure social impact, and an opportunity to explore how they could support your organisation’s mission.

Supported by: The Scottish Government

Previous Programme

Measuring Social Impact

Mzuzu

The aim of this programme is to support you to develop steady and manageable improvements within your business, and to evaluate the impact your work has on society or the environment.

Supported by: The Scottish Government

Previous Programme

Certificate in Action Learning

Kuala Lumpur

This programme will develop your tools, skills and confidence to use action learning sets in your own environment, and also to support others as a facilitator.

Supported by: The Scottish Government