Find a Programme

Type
Level
Location
Past Programme

Social Enterprise for the Voluntary Sector

Bangor

Social Enterprise for the Voluntary Sector is a practical and engaging one day programme that will bring together managers and board members from the voluntary sector across North Wales to explore these issues.

Supported by: The Rank Foundation

Rhaglen yn y Gorffennol

Mentrau Cymdeithasol yn y Sector Gwirfoddol

Bangor

Rhaglen undydd ymarferol a diddorol yw Mentrau Cymdeithasol i’r Sector Gwirfoddol sy’n dod â rheolwyr ac aelodau byrddau o’r sector gwirfoddol ynghyd o bob rhan o ogledd Cymru i drafod y materion hyn.

Supported by: The Rank Foundation

Previous Programme

Measuring Social Impact

Bangor

This one-day workshop provides an overview of two main frameworks to measuring social impact allowing you to identify an approach most suitable for your organisation and its work. 

Supported by: The Rank Foundation

Rhaglen yn y Gorffennol

Mesur Effeithiau Cymdeithasol

Bangor

Bydd y gweithdy undydd hwn yn rhoi trosolwg o’r ddwy brif fframwaith ar gyfer mesur effeithiau cymdeithasol a bydd yn eich galluogi i ddewis y dull sydd fwyaf addas ar gyfer eich sefydliad chi a’i waith.Byddwch yn gadael gydag amrywiaeth o offer a thechnegau ymarferol i’w defnyddio yn eich sefydliad.

Supported by: The Rank Foundation