Ein Cefndir

Rhaglenni dysgu a datblygu i bobl a sefydliadau sy’n galluogi newid cymdeithasol

Canolbwyntio ar arweinyddiaeth, menter a datblygiad personol  

Yr Academi Menter Gymdeithasol

Rydym yn gweithio ar lefel leol a chenedlaethol gan ddod â dysgwyr at ei gilydd i rannu a dysgu gyda’i gilydd, ar bob cam o’u twf personol a thwf sefydliadol.

Gyda hanes blaenorol llwyddiannus yn yr Alban, rydym bellach yn atgynhyrchu hyn yn rhyngwladol fel etholfraint cymdeithasol.

10 Years at the Social Enterprise Academy

Play the video