Mae’r Academi Mentrau Cymdeithasol yn darparu rhaglenni dysgu ymarferol i gefnogi pobl sy’n datblygu ac yn tyfu mentrau cymdeithasol

Rydym yn peilota’r Academi Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru gyda rhaglenni sy'n cychwyn yn 2016. Byddwn yn trefnu'n rhaglenni cyntaf cyn bo hir, felly, cysylltwch os ydych â diddordeb mewn canfod rhagor.

Cysylltwch â Ni

Gyda phwy rydym ni’n gweithio

Arweinyddiaeth

Byddwch yn cyflawni rhagor ac yn cael y gorau allan o eraill wrth adeiladu ar eich cryfderau arweinyddiaeth

Rhagarweiniol - Uwch

Menter

Cewch drosolwg eang o fentrau cymdeithasol neu drochi’ch hunan mewn cynllunio busnes dwys

Rhagarweiniol - Uwch

Dysgu

Gallwch gynyddu eich gallu i gefnogi a datblygu eraill trwy hyfforddi, hyrwyddo a dysgu wrth weithredu

Canolradd - Uwch

Effeithiau Cymdeithasol

Byddwch yn profi ac yn gwella’r hyn rydych yn ei wneud trwy ddefnyddio dulliau cydnabyddedig o fesur effeithiau cymdeithasol

Rhagarweiniol - Canolradd

Ynghylch Dysgu a Datblygu

Byddwch yn rhan o agwedd wahanol at ddysgu ac ennill cymhwyster

Rydym yn helpu pobl i weddnewid eu hunain, eu timoedd a’u sefydliadau er mwyn gweithredu’n fwy effeithiol.

Byddwch n dysgu sut i wneud y gorau o’ch doniau, eich syniadau, eich adnoddau a’ch egni a mwynhau eich hunan wrth wneud hynny!

Cewch ganfod beth yw profiad dysgwyr yr Alban

 

 

Play the video

ILM
Creative Enterprise