Mae’r Academi Mentrau Cymdeithasol yn darparu rhaglenni dysgu ymarferol i gefnogi pobl sy’n datblygu ac yn tyfu mentrau cymdeithasol

Cysylltwch â Ni

Gyda phwy rydym ni’n gweithio

Sefydliadau

Sefydliadau

Byddwch yn helpu eich tîm neu’ch rhwydwaith i ffynnu trwy raglenni wedi’u paratoi’n benodol ar gyfer eu hanghenion

Unigolion

Unigolion

Cewch ddatblygu’ch hunan, taclo problemau bywyd go iawn a ffurfio cysylltiadau gyda phobl o’ch cwmpas

Arweinyddiaeth

Byddwch yn cyflawni rhagor ac yn cael y gorau allan o eraill wrth adeiladu ar eich cryfderau arweinyddiaeth

Rhagarweiniol - Uwch

Find Leadership Programmes

Menter

Cewch drosolwg eang o fentrau cymdeithasol neu drochi’ch hunan mewn cynllunio busnes dwys

Rhagarweiniol - Uwch

Find Enterprise Programmes

Dysgu

Gallwch gynyddu eich gallu i gefnogi a datblygu eraill trwy hyfforddi, hyrwyddo a dysgu wrth weithredu

Canolradd - Uwch

Find Learning Programmes

Effeithiau Cymdeithasol

Byddwch yn profi ac yn gwella’r hyn rydych yn ei wneud trwy ddefnyddio dulliau cydnabyddedig o fesur effeithiau cymdeithasol

Rhagarweiniol - Canolradd

Find Social Impact Programmes

Ynghylch Dysgu a Datblygu

Byddwch yn rhan o agwedd wahanol at ddysgu ac ennill cymhwyster

Rydym yn helpu pobl i weddnewid eu hunain, eu timoedd a’u sefydliadau er mwyn gweithredu’n fwy effeithiol.

Byddwch n dysgu sut i wneud y gorau o’ch doniau, eich syniadau, eich adnoddau a’ch egni a mwynhau eich hunan wrth wneud hynny!

Cewch ganfod beth yw profiad dysgwyr yr Alban

 

 

Play the video

Kindly sponsored by