Gary Straw

Wales

Gary Straw | Ymarferydd brwdfrydig sydd â phrofiad proffesiynol sy’n cwmpasu dysgu a datblygu, ymgynghoriaeth, prosiectau a rheoli busnes.

Rwy'n arbenigo'n helaeth mewn darparu rhaglenni rheoli pwrpasol, gweithredu datrysiadau dylunio, profiadau dysgu a datblygu pwrpasol, dysgu cyfoedion a chymell unigolion yn rhyngwladol.

 

Gary Straw | An enthusiastic practitioner with professional experience that spans learning and development, consultancy, project and business management.

I have wide-ranging expertise in providing bespoke management programmes, implementing design solutions, bespoke learning and development experiences, peer learning and motivating individuals internationally.