Anne B Carroll | Mae gennyf 31 mlynedd o brofiad o weithio mewn Llywodraeth Leol yn yr Ysgrifenyddiaeth Datblygu / Adfywio Economaidd ledled Cymru a Lloegr, gan weithio mewn Cynghorau Dinas, Sirol a Bwrdeistrefol.

Rwyf wedi gwneud ystod eang o swyddi o ddatblygu cymunedol i swyddi rheoli yn darparu hyfforddiant, gwaith datblygu cymunedol, prosiectau adfywio, gweithio gyda chymunedau a busnesau preifat a chymdeithasol.

Rwyf hefyd wedi gweithio ar y cyd ag ysgolion, sefydliadau cymunedol, graddedigion, Cynghorwyr, Uwch Reolwyr, Cyfarwyddwyr a Phrif Weithredwyr. 

 

Anne B Carroll | I have 31 years’ experience in Local Government within the Secretariat of Economic Development/Regeneration across Wales and England, working in City, County and Borough Councils.

I have held a wide range of roles from community development to management positions delivering in training, community development, regeneration projects, working with communities, private and social businesses.

I have also worked alongside schools, community organisations, graduates, Councillors, Senior Managers, Directors and Chief Executives.